Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
Cổng thông tin Điện tử Bình Định
Công báo Bình Định
Báo Đại biểu Nhân Dân
Dự thảo Online
Đời sống và Pháp luật
Công báo Chính phủ
 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG DƯỚI 10 HA ĐẤT TRỒNG LÚA;...

Qua đợt giám sát vừa qua cho thấy, từ cuối năm 2014 - 2017, trên cơ sở quy định của Luật Đất đai 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành 05 Nghị quyết thông qua 5.561 danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và 2.707 danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa và dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (trong đó tính cả các công trình, dự án đã có danh mục được thông qua năm trước, nhưng chưa triển khai tiếp tục đưa vào danh mục năm sau).

KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH, KHÓA XII DÂN CHỦ, ĐỔI MỚI VÀ TRÁCH NHIỆM CAO

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII đã tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 17/7/2018 đến hết buổi sáng ngày 19/7/2018). Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp đã hoàn thành tốt chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 
        Hoạt động thường trực HĐND tỉnh
KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH, KHÓA XII DÂN CHỦ, ĐỔI MỚI VÀ TRÁCH NHIỆM CAO
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII đã tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 17/7/2018 đến hết buổi sáng ngày 19/7/2018). Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp đã hoàn thành tốt chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
 
  Nội dung và thời gian của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khoá XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
  Nhanh chóng khắc phục hạ tầng giao thông, đảm bảo việc đi lại của người dân
  Chi tiết Kiểm tra thiệt hại lũ lụt tại Vĩnh Thạnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng: Tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân
        Trang địa phương
Tuy Phước tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Hứng chịu liên tiếp 5 cơn lũ lớn, huyện Tuy Phước bị thiệt hại nặng về nhiều mặt. Ổn định đời sống nhân dân, khắc phục tạm thời hậu quả mưa lũ đối với kết cấu hạ tầng, ổn định sản xuất, là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay của huyện Tuy Phước.
 
  Tây Sơn: Nhiều tiến bộ thực hiện nếp sống văn minh
  Phù Cát: Cánh đồng mẫu lớn góp phần tăng thu nhập cho nông dân
  An lão: Hơn 944 triệu đồng thực hiện bảo vệ môi trường
        Thông tin khác
Chiều ngày 30/7/2018 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức học tập các Nghị quyết Ban chấp hành Trương ương khóa XII
Báo cáo viên đ/c Cao Văn Bình Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
 
  Tiếp tục phát huy vai trò đại biểu HĐND
  Theo đến cùng việc thực hiện lời hứa
  Triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó với bão số 10
        NHÀ NƯỚC VỚI CỬ TRI
Cử tri thị xã An Nhơn:
- Cử tri các xã, phường (Nhơn Hậu, Đập Đá, Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ, Nhơn Thành, Nhơn Phong, Nhơn Lộc... ) phản ánh: Thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng đã làm và đã nộp hồ sơ, tuy nhiên nhiều trường hợp hồ sơ gửi đã lâu nhưng đến nay hồ sơ đã chuyển đến cơ quan nào và ở cấp nào thì các đối tượng không biết (có hồ sơ đã gửi một hoặc hai năm). Đề nghị UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiến nghị với Quân khu V sớm giải quyết. Đồng thời thông báo cho các đối tượng đã hoàn chỉnh thủ tục để an tâm chờ đợi.
 
  Cử tri thị xã An Nhơn:
  Cử tri thị xã An Nhơn:
  Cử tri huyện Tuy Phước:
           THÔNG TIN CẦN BIẾT

Hướng dẫn Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Nghị quyết số 85/2014/QH13

Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14

Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB

 

Thông tin Kỳ họp Thứ 8 HĐND tỉnh

Nội dung và thời gian của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khoá XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thông tin Kỳ họp các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

1. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI,  nhiệm kỳ 2011-2016

2. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

3. Tổng kết tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI

4. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh Nhiệm kỳ 2011-2016

5. Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

6. Tổng kết công tác hoạt động của Ban Dân tộc HĐND dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

7. Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

8. Tổng kết công tác Nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Nhiệm kỳ 2016 - 2021

9. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Viện KSND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2011-2016
  • ĐC Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên TW Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH và ĐC Võ Vinh Quang Ủy viên BTV Tỉnh tỉnh, Phó Tịch HĐND tỉnh tặng bằng cho tập tập thể các Sở,  Ngành đã đóng góp xuất sắc cho hoạt độ
  • Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu  huyện Phù Mỹ Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
  • Các đại biểu thanh dự kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2116
  • Đ/c Võ Đình Thú Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban Khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
  • Thường trực và thư ký HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (2011-2016)
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Trang thông tin điện tử HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 104 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 84-56-3824819 - Fax: 84-56-3819107 .
Email:hdndtbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thhường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Phát triển bởi :Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)