Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

 •   12/11/2019 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 104
Theo báo cáo của UBND tỉnh số: 200 /BC-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

 •   24/07/2019 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 70
Theo Báo cáo Số 136/BC-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định
Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII

 •   01/07/2019 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 85
Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII
Về việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XII

Về việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XII

 •   26/06/2019 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 42
Về việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XII
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII

 •   19/05/2019 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 43
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII
Giải quyết, trả lời các ý của cử tri

Giải quyết, trả lời các ý của cử tri

 •   25/12/2018 01:13:00 PM
 •   Đã xem: 28
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII
BÁO CÁO

BÁO CÁO

 •   03/12/2018 01:12:00 PM
 •   Đã xem: 30
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII

 •   30/10/2018 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 26
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII

 •   26/07/2018 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 27
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây