Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Năm 2013

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 03/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 Về việc Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
2 37/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh 2014
3 36/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014
4 35/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc lập Phương án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
5 34/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Bình Định
6 33/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn
7 32/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016
8 31/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
9 30/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc xin miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
10 29/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2012
11 28/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020
12 27/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 26/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 25/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh
15 24/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
16 23/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc điều chỉnh kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh
17 22/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh
18 21/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014-2015
19 20/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
20 19/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh
21 18/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Vê kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
22 17/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
23 16/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014
24 15/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2014
25 14/2013/NQ-HĐND 11/12/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
26 13/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
27 12/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
28 10/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
29 09/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính
30 08/NQ-HĐND 26/07/2013 Về đặt tên đường các khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2013
31 07/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên,vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu và chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên,vận động viên thể thao của tỉnh
32 06/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh
33 05/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 04/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
35 03/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
36 02/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013
37 01/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây