BanKT

Một số kết quả giám sát “Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh ”

  •   30/04/2015 02:07:00 PM
  •   Đã xem: 38
Trong tháng 3/2015, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thành lập Đoàn, tiến hành giám sát “Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh. Một số kết quả giám sát chủ yếu như sau:
BKT

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỪ NĂM 2011 – 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  •   30/12/2014 01:04:00 PM
  •   Đã xem: 62
Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát “Tình hình thực hiện các chương trình khuyến công từ năm 2011-2014 trên địa bàn tỉnh” đối với một số sở, ngành, địa phương, đơn vị DN.
Ban Kinh te

Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

  •   23/12/2014 01:03:00 PM
  •   Đã xem: 28
Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, một bộ phận được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Những kết quả đạt được như đã nêu thể hiện sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Kết quả đạt được như sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây