Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

 

Ông Võ Đình Thú

Tỉnh ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Ông Võ Thăng Long

Ủy viên thường trực

Trưởng ban Ban kinh tế và ngân sách

 

Bà Huỳnh Thúy Vân

Ủy viên thường trực

Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội

Ông Phạm Hồng Sơn

Ủy viên thường trực

Trưởng ban Ban Pháp chế

 

Ông Đinh Yang King

Ủy viên thường trực

Trưởng ban Ban Dân tộc

Ông Cao Văn Bình

Ủy viên thường trực

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

   

 

BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

 

Ông Võ Thăng Long

Ủy viên thường trực

Trưởng ban Ban kinh tế và ngân sách

Bà Phạm Thị Thanh Hương

Phó Trưởng ban Ban kinh tế và ngân sách

 

THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

Ông Lê Hoàng Nghi

 

Ông Đào Văn Hùng

Bà Trần Ánh Tuyết

 

Bà Nguyễn Thị Mỹ

Bà Nguyễn Thị Tố Trân

   

 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH

 

Bà Huỳnh Thúy Vân

Ủy viên thường trực

Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội

 

THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA -  XÃ HỘI HĐND TỈNH

Ông Phạm Ngọc Trình

 

Ông Đào Đức Tuấn

Ông Trần Văn Trương

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Ông Nguyễn Hoành Cường

   

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

 

Ông Phạm Hồng Sơn

Ủy viên thường trực

Trưởng ban Ban Pháp chế

Ông Hồ Sĩ Dũng

Phó Trưởng ban Ban Pháp chế

 

THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

Ông Nguyễn Minh Hiến

 

Ông Đặng Hồng Thọ

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà

   

 

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH

 

Ông Đinh Yang King

Ủy viên thường trực

Trưởng ban Ban Dân tộc

 

Bà Lê Thị Thanh Hương

Phó Trưởng ban Ban Dân tộc

 

THÀNH VIÊN BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH

Ông Phạm Văn Nam

 

Ông Sô Y Lũy

Bà Văn Thị Kim Nhung

   

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

Luật tổ chức Chính quyến địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Điều 18. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở tỉnh bầu ra.

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm ba mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu;

b) Tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ thêm năm mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá chín mươi lăm đại biểu.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc quy định tại khoản này.

Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có Trưởng ban, không quá hai Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

  Thời sự
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay167
  • Tháng hiện tại12,926
  • Tổng lượt truy cập78,064
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây