Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Năm 2011

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 56 /NQ-HĐND 09/12/2011 Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh
2 55 /NQ-HĐND 09/12/2011 Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3 54 /NQ-HĐND 09/12/2011 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp
4 53 /NQ-HĐND 09/12/2011 Quy định tạm thời chế độ, định mức chi tiêu tài chính năm 2012 phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định,nhiệm kỳ 2011-2016
5 52/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020
6 51/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020
7 50/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015
8 49/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về việc điều chỉnh mức thu học phí công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 48/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về Đề án chuyển đổi các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính
10 47 /NQ-HĐND 09/12/2011 Về biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Bình Định
11 46 /NQ-HĐND 09/12/2011 Về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
12 45/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với các chức danh Văn phòng Đảng ủy, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ và Trưởng Đài truyền thanh cấp xã
13 44/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 43/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 V/v quy định giá bán nước máy năm 2012 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bình Định
15 42/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 V/v quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
16 41/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
17 40/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 V/v ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 39/NQ-HĐND 09/12/2011 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
19 38/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về dự toán ngân sách năm 2012 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012
20 37/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 V/v Ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2012
21 36/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012
22 35/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 V/v điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
23 34/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
24 33/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016
25 32/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoài Nhơn để thành lập Thị xã Bồng Sơn trực thuộc tỉnh
26 31/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về việc đề nghị thành lập Thị xã An Nhơn trực thuộc tỉnh
27 30/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về Đề án đặt tên đường các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2011
28 29/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về Đề án đặt tên đường thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn
29 28/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về quy định kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
30 27/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính
31 26/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
32 26/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
33 25/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 24/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về việc quy định mức thu học phí đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
35 23/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về Chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh
36 22/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
37 21/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015
38 20/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011
39 19/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
40 18/2011/NQ-HĐND 18/08/2011 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011
41 17 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2011-2016
42 16 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011 - 2016
43 15 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
44 14 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
45 13 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
46 12 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
47 11 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
48 10 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
49 09 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
50 08 /NQ-HĐND 20/06/2011 Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây