Công tác chấp hành pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2014) nhìn từ kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Công tác chấp hành pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2014) nhìn từ kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 •   24/12/2014 01:13:00 PM
 •   Đã xem: 30
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội và xâm phạm sở hữu vẫn còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm của một bộ phận thanh thiếu niên; công tác hòa giải chưa được chú trọng đúng mức từ cấp cơ sở, mâu thuẫn phát sinh gây ra những vụ việc phức tạp; công tác quản lý còn nhiều sơ hở, có lúc bị buông lỏng trên một số lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật có lúc, có nơi chưa toàn diện. Đáng lưu ý một số tổ chức tín dụng buông lỏng công tác quản lý, tạo sơ hở để cán bộ, nhân viên chiếm đoạt tài sản Nhà nước như: vụ Hồ Thị Xuân Hương, thủ kho tiền - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Tài chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng; vụ Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Tây Giang - Tây Sơn chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng).
Nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   05/06/2016 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 30
Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị yêu cầu toàn Đảng, toàn dân về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); kiên trì thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con; phấn đấu sớm đạt được mục tiêu ổn định quy mô dân số nước ta ở mức 115-120 triệu người vào giữa thế kỷ XXI, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dân số.
ĐỂ LUẬT THANH NIÊN ĐI VÀO CUỘC SỐNG CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, TRỞ NGẠI

ĐỂ LUẬT THANH NIÊN ĐI VÀO CUỘC SỐNG CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, TRỞ NGẠI

 •   05/06/2016 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 26
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên” theo chỉ đạo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Huyện Vân Canh – có nhiều khởi sắc sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a//NQ-CP của Chính phủ

Huyện Vân Canh – có nhiều khởi sắc sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a//NQ-CP của Chính phủ

 •   05/06/2016 07:10:00 PM
 •   Đã xem: 21
Vân Canh là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bình Định; có tổng diện tích tự nhiên là 80.020,84 ha. Toàn huyện được chia thành 7 đơn vị hành chính; gồm 6 xã và 1 thị trấn; có 48 thôn, làng; trong đó: có 3 xã khu vực II, 4 xã khu vực III và 40 thôn làng đặc biệt khó khăn. Tổng dân cư trên địa bàn huyện là 8.074 hộ, với 28.933 người; trong đó hộ dân tộc thiểu số là 3.079 hộ chiếm 38,13%; với 03 dân tộc đang sinh sống là Kinh, Bana, Chăm và một số đồng bào dân tộc thiểu số từ phía Bắc di cư vào lập nghiệp. Được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, huyện Vân Canh được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư từ Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ từ năm 2009 đến nay.
Nhìn lại kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Nhìn lại kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 •   23/04/2016 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 24
Nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh luôn căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và Quy chế hoạt động của Ban để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, khoa học và có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.
Kết quả thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   02/02/2016 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 29
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết 30a của tỉnh đã triển khai, thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 19/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
BanKT

MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 •   23/04/2016 01:09:00 AM
 •   Đã xem: 44
Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã bầu đủ số lượng 7 thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, trong đó một Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 6 thành viên là đại biểu HĐND tỉnh kiêm nhiệm. Đến tháng 11/2014 bổ sung thêm một Phó Trưởng ban chuyên trách từ thành viên kiêm nhiệm. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo luật định và quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ Ban Kinh tế và Ngân sách đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Một số kết quả như sau:
BanKT

Một số kết quả giám sát “Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh ”

 •   01/05/2015 01:07:00 AM
 •   Đã xem: 39
Trong tháng 3/2015, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thành lập Đoàn, tiến hành giám sát “Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh. Một số kết quả giám sát chủ yếu như sau:
BKT

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỪ NĂM 2011 – 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 •   31/12/2014 01:04:00 AM
 •   Đã xem: 64
Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát “Tình hình thực hiện các chương trình khuyến công từ năm 2011-2014 trên địa bàn tỉnh” đối với một số sở, ngành, địa phương, đơn vị DN.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây