Tìm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Năm 2012

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 36/NQ-HĐND 07/12/2012 Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
2 35/NQ-HĐND 07/12/2012 Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3 34/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
4 33/NQ-HĐND 07/12/2012 Về Kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2011
5 32/NQ-HĐND 07/12/2012 về Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2011
6 31/NQ-HĐND 07/12/2012 Quy định về chủ trương và thẩm quyền ban hành chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016
7 30/NQ-HĐND 07/12/2012 Về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định
8 29/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2015
9 28/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định
10 27/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định
11 26/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định
12 25/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 24/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về việc ban hành một số mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ
14 23/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về việc Quy định giá bán nước máy từ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp
15 22/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
16 21/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013
17 20/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về dự toán ngân sách địa phương năm 2013 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 2013
18 19/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
19 18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
20 17/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
21 16/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
22 15/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 -2016
23 14/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Thông qua các Báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI
24 13/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp
25 12/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc chuyển xếp lương cho cán bộ xã
26 11/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
27 10/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
28 09/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn
29 08/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
30 07/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
31 06/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc điều chỉnh chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao
32 04/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
33 05/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định
34 03/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012
35 02/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2012
36 01/2012/NQ-HĐND 20/07/2012 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây