Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Thứ ba - 23/12/2014 13:03
Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, một bộ phận được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Những kết quả đạt được như đã nêu thể hiện sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Kết quả đạt được như sau:
Ban Kinh te
Ban Kinh te
 

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 (GRDP) tăng 9,34% đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch 9 đến 9,5%), đây là mức tăng hợp lý trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, có sự đóng góp của các ngành:Nông, lâm, thủy sản tăng 7,6% (kế hoạch 3,6%); công nghiệp, xây dựng tăng 10,78% (kế hoạch 9,6%); dịch vụ tăng 10,01% (kế hoạch 12,4%).

Tăng trưởng của toàn ngành nông, lâm, thủy sản cao nhất từ trước tới nay, giá trị tăng thêm của ngành đạt gấp đôi so với kế hoạch năm 2014, góp phần rất lớn vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Trong khi đó, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp, xây dựng chủ yếu là giá trị xây dựng,giá trị công nghiệp tăng thấp,chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,08%, tăng thấp so với kế hoạch 1,42%;  giá trị gia tăng ngành dịch vụ không đạt kế hoạch đề ra, thấp so kế hoạch 2,3% và thấp so với năm 2013 là 2,58% dẫn đến chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụkhông đạt kế hoạch đề ra.

2. Trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, giá trị tăng thêm tăng cao chủ yếu do diện tích và sản lượng lúa vụ Đông Xuân và Hè Thu đều tăng cao hơn so với cùng kỳ. Diện tích cánh đồng mẫu lớn trong tỉnh được mở rộng và phát huy hiệu quả(năm 2014 có 233 cánh đồng mẫu lớn với quy mô 9.726 ha, trong đó, có 221 cánh đồng mẫu lớn cây lúa với diện tích 9.245,73 ha. Lợi nhuận đạt được trung bình cánh đồng mẫu lớn cây lúa đạt 23.659.742 đồng, cao 3.751.789 đồng so với ngoài mô hình. Mô hình chăn nuôi trang trại phát triển cả về quy mô và số lượng góp phần cho chăn nuôi phát triển an toàn, ổn định và bền vững. Công tácxây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2014 số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 7 xã/122 xã, đạt 175% kế hoạch năm 2014 (4/122 xã).

Tuy nhiên, trên lĩnh vực nông nghiệp, giá cả vật tư, nguyên liệu sản xuất đầu vào ngày càng tăng cao, giá bản sản phẩm đầu ra còn bấp bênh ảnh đến thu nhập và đầu tư sản xuất của người nông dân. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và kết nối hộ nông dân với thị trường tiêu thụ còn hạn chế. Triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gặp không ít khó khăn. Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp chưa nhiều, chủ yếu hoạt động thương mại, quy mô nhỏ, ít gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

3. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,08% so với năm 2013, chỉ số tiêu thụ tăng khá, chỉ số tồn kho được cải thiện đáng kể. Một sốsản phẩm tăng khá do chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ ổn định như tôm đông lạnh (tăng 17,4%); thức ăn gia súc gia cầm (tăng 46,2%); bia đóng chai (tăng 19,7%); đá ốp lát (tăng 27,2%); đá lát, đá khối (tăng 55,7%).Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp tăng trưởng chưa cao, sản xuất chủ yếu gia công, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Sự biến động và thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp gây khó khăn trong hoạt động sảnxuất của một số ngành.Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bước đầu đã phát huy tác dụng nhưng hiệu quả chưa cao.Mức vốn hỗ trợ cho hoạt động khuyến công còn thấp.Một số sản phẩm có giá trị sản xuất lớn giảm như đường RS giảm 25,9%, quặng titan giảm 22,9%. Trong năm chưa có dự án công nghiệp quy mô lớn làm động lực thúc đẩy ngành sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động.

4. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịchcó nhiều cố gắng theo hướng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống dân cư.Tình hình giá cả hàng hóa và dịch vụ trên thị trường tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa nên không có hiện tượng sốt giá, khan hiếm hàng trên địa bàn tỉnh. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp.Kim ngạch xuất khẩu đạt 618,4 triệu USD chỉ đạt 91,6% so với kế hoạch (kế hoạch 675 triệu USD) và tăng 5% so với năm 2013.

5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh (chưa kể thu đóng góp, thu vay và tạm ứng ngân sách Trung ương) đạt 4.942 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2013; trong đó thu nội địa 3.907,31tỷ đồng, tăng 3,2%.Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 8.447tỷ đồng, tăng 30,7%.Việc điều hành thu chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương đã bám sát dự toán HĐND các cấp giao. Đáng chú ý, trên lĩnh vực ngân sách, một số khoản thu ngân sách như thu từ DNNN địa phương, thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh đạt thấp so dự toán và thấp so cùng kỳ; tình hình nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, chi tạm ứng ngân sách năm 2014 còn cao. Một số khoản thu ngân sách trên địa bàn huyện do Cục Thuế tỉnh quản lý không đạt dự toán giao, dẫn đến một số huyện hụt thu ngân sách, ảnh hưởng yêu cầu chi  như các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn.

6. Công tác quy hoạch được tập trung chỉ đạo. Công tác quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách có chuyển biến tích cực.Tiến độ, khối lượng, giải ngân các công trình đạt khá. Nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển và cơ cấu đầu tư đã tập trung hướng vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng kinh tế -xã hội khác của tỉnh.Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.942 tỷ đồng, bằng 42,2% tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh, đạt 98,5% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với năm 2013. Tuy nhiên, công tác xúc tiến đầu tư, nhất là đầu tư vào khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp được quan tâm thực hiện nhưng nhìn chung kết quả còn hạn chế, nhất là các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các địa phương.

Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh tiến độ thi công. Các cấp, các ngành chức năng đã tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằngphục vụ thi côngcác công trình trọng điểm của tỉnh có giá trị đầu tư lớn như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19, Quốc lộ 1D, Quảng trường tỉnh, Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn...Đáng chủ ý, dự án Tổ hợp Lọc – Hóa Dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Dự án Victory), đã được Bộ Công Thương thẩm định và thông qua Dự án Khả thi, đang  trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.

7. Hoạt động của các ngành trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Hầu hết chỉ tiêu xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch như tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ công tác, đạt 97,46% (NQ HĐND tỉnh 96%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13% (NQ HĐND tỉnh dưới 14%); Tỷ suất sinh giảm 0,5%o (NQ HĐND tỉnh giảm 0,3%o); tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 44% (NQ HĐND tỉnh là 44%). Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chính sách người có công, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội vẫn được ưu tiên và bảo đảm. Tuy nhiên, một số hoạt động văn hóa – thông tin, thể dục – thể thao ở cơ sở chưa được duy trì thường xuyên.Trang thiết bị y tế thiếu, chưa đáp ứng so với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Chất lượng công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng theo nhu cầu của xã hội. Việc làm của người lao động ở các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến gỗ, hải sản, khoáng sản...còn thiếu ổn định. Đời sống một bộ phận nhân dân ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng xa còn khó khăn.

8. Công tácxây dựng chính quyềnđược chú trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chỉ đạo triển khai theo kế hoạch. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung xử lý nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng.Tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, kết quả đạt được chưa thật vững chắc./.

                                                                                              BP

 

Tác giả bài viết: Bích Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây