Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


Ông Cao Văn Bình
Ủy viên thường trực, Chánh Văn Phòng 
   

Huỳnh Thị Ngọc Ha
Phó Chánh Văn phòng
 

Phòng Tổng hợp

      * Ông Văn Thanh Tân 

Quyền Trưởng phòng

      * Bà Nguyễn Thị Bích Dân 

Phó Trưởng phòng

      * Bà Lý Thị Minh Phượng

Chuyên Viên

      * Bà Ngô Thị Ánh Tuyết

Chuyên Viên

      * Ông Nguyễn Bá Tân

Chuyên Viên

      * Bà Mai Lại Đăng Linh

Chuyên Viên

      * Nguyễn Thúy Thùy

Chuyên Viên

      * Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên Viên

      * Trần Thị Mỹ Linh

Chuyên Viên

      * Nguyễn Thị Hoàng Thiện Chuyên Viên

Phòng Hành Chính - Tổ Chức - Quản Trị

      * Bà Nguyễn Thị Liên 

Trưởng phòng

      * Bà Nguyễn Thị Kim Hiển 

Phó Trưởng phòng

      * Ông Đặng Quốc Việt 

Chuyên viên

      * Bà Hồ Thị Thúy Vân 

Văn thư

      * Nguyễn Thị Bích Diễm 

Kế toán

      * Phạm Tùng Sơn Kế toán

      * Ông Nguyễn Văn Sỹ 

Lái xe

      * Ông Nguyễn Thanh Tân 

Lái xe

      * Ông La Hoàng Gia

Lái xe

      * Bà Nguyễn Thị Thanh Ly 

Lễ Tân

      * Ông Ngô Xuân Hồng 

Bảo vệ

      * Trần Tuấn Anh 

Bảo vệ

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
 
Theo Nghị định 48/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
 
Điều 3. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
1. Chánh Văn phòng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân. Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.
2. Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quản lý, Điều hành công việc chung của Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; phối hợp với người đứng đầu các Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để giải quyết những công việc có liên quan.
3. Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm Điều hành các hoạt động của Văn phòng.

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm 02 phòng, cụ thể như sau:
a) Phòng Tổng hợp;
b) Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.
2. Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
3. Phòng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ngoài nhiệm vụ quản lý, phải đảm nhiệm công việc chuyên môn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây