Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
Cổng thông tin Điện tử Bình Định
Công báo Bình Định
Báo Đại biểu Nhân Dân
Dự thảo Online
Đời sống và Pháp luật
Công báo Chính phủ
Hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm có 05 thành viên: 01 thành viên chuyên trách là Trưởng ban và 04 thành viên kiêm nhiệm (quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/6/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016). Các thành viên kiêm nhiệm của Ban chủ yếu là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện có tính chất công việc và vị trí công tác khác nhau, phải lo nhiều công việc chuyên môn, quản lý tại cơ quan, đơn vị ở địa phương. Mọi nội dung về dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đều do Trưởng ban và một chuyên viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phụ trách tham mưu, giúp việc cho Ban thực hiện trước khi tiến hành họp Ban thông qua.
           THÔNG TIN CẦN BIẾT
           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2011-2016
  • ĐC Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên TW Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH và ĐC Võ Vinh Quang Ủy viên BTV Tỉnh tỉnh, Phó Tịch HĐND tỉnh tặng bằng cho tập tập thể các Sở,  Ngành đã đóng góp xuất sắc cho hoạt độ
  • Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu  huyện Phù Mỹ Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
  • Các đại biểu thanh dự kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2116
  • Đ/c Võ Đình Thú Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban Khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
  • Thường trực và thư ký HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (2011-2016)
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Trang thông tin điện tử HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 104 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 84-56-3824819 - Fax: 84-56-3819107 .
Email:hdndtbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thhường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Phát triển bởi :Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)