Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
Cổng thông tin Điện tử Bình Định
Công báo Bình Định
Báo Đại biểu Nhân Dân
Dự thảo Online
Đời sống và Pháp luật
Công báo Chính phủ
Một số kết quả giám sát “Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh ”
Trong tháng 3/2015, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thành lập Đoàn, tiến hành giám sát “Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh. Một số kết quả giám sát chủ yếu như sau:

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỪ NĂM 2011 – 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát “Tình hình thực hiện các chương trình khuyến công từ năm 2011-2014 trên địa bàn tỉnh” đối với một số sở, ngành, địa phương, đơn vị DN.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, một bộ phận được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Những kết quả đạt được như đã nêu thể hiện sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Kết quả đạt được như sau:
           THÔNG TIN CẦN BIẾT
           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2011-2016
  • ĐC Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên TW Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH và ĐC Võ Vinh Quang Ủy viên BTV Tỉnh tỉnh, Phó Tịch HĐND tỉnh tặng bằng cho tập tập thể các Sở,  Ngành đã đóng góp xuất sắc cho hoạt độ
  • Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu  huyện Phù Mỹ Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
  • Các đại biểu thanh dự kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2116
  • Đ/c Võ Đình Thú Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban Khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
  • Thường trực và thư ký HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (2011-2016)
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Trang thông tin điện tử HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 104 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 84-56-3824819 - Fax: 84-56-3819107 .
Email:hdndtbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thhường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Phát triển bởi :Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)