Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
Cổng thông tin Điện tử Bình Định
Công báo Bình Định
Báo Đại biểu Nhân Dân
Dự thảo Online
Đời sống và Pháp luật
Công báo Chính phủ
Cử tri xã Mỹ Thắng kiến nghị: Về kinh phí vay vốn theo Nghị định 67 đóng mới tàu cá, khó nhất hiện nay là thủ tục vay vốn ngân hàng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngân hàng giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho ngư dân vay vốn.

Trả lời:

Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách phát triển thủy sản, Ngân hàng hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản và các văn bản chỉ đạo, triển khai chính sách tín dụng đặc thù để hỗ trợ ngư dân, chỉ đạo các Ngân hàng thương mại ban hành quy định về thủ tục, hồ sơ vay vốn đảm bảo tiết giảm tối đa các hồ sơ, thủ tục vay vốn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ. 

Thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Định, NHNN Chi nhánh tỉnh đã có những chỉ đạo triển khai kịp thời đến các Ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn: (i) Chỉ đạo cán bộ tín dụng giải thích, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ vay, những hồ sơ đã nhận nêu rõ còn vướng và thiếu những thủ tục gì, cách tháo gỡ những vướng mắc đó; (ii) Thực hiện thủ tục vay vốn và quy trình thẩm định đúng theo Hội sở chính hướng dẫn, tuyệt đối không được đặt ra các điều kiện ngoài quy định của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước.

Khi Chủ tàu vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP cần cung cấp cho ngân hàng thương mại các hồ sơ theo quy định để cán bộ tín dụng có đủ cơ sở thẩm định trước khi cho vay.


Theo Báo cáo UBND tỉnh  (Cập nhật ngày 20-12-2016)    Các tin liên quan:
  Cử tri huyện Tuy Phước: (20-12-2016)
  Cử tri thành phố Quy Nhơn: (19-12-2016)
  Cử tri thị xã An Nhơn: (19-12-2016)
  Cử tri huyện An Lão: (19-12-2016)
  Cử tri huyện An Lão: (19-12-2016)
           THÔNG TIN CẦN BIẾT

Hướng dẫn Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Nghị quyết số 85/2014/QH13

Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14

Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB

 

Thông tin Kỳ họp Thứ 8 HĐND tỉnh

Nội dung và thời gian của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khoá XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thông tin Kỳ họp các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

1. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI,  nhiệm kỳ 2011-2016

2. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

3. Tổng kết tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI

4. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh Nhiệm kỳ 2011-2016

5. Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

6. Tổng kết công tác hoạt động của Ban Dân tộc HĐND dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

7. Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

8. Tổng kết công tác Nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Nhiệm kỳ 2016 - 2021

9. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Viện KSND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2011-2016
  • ĐC Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên TW Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH và ĐC Võ Vinh Quang Ủy viên BTV Tỉnh tỉnh, Phó Tịch HĐND tỉnh tặng bằng cho tập tập thể các Sở,  Ngành đã đóng góp xuất sắc cho hoạt độ
  • Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu  huyện Phù Mỹ Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
  • Các đại biểu thanh dự kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2116
  • Đ/c Võ Đình Thú Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban Khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
  • Thường trực và thư ký HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (2011-2016)
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Trang thông tin điện tử HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 104 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 84-56-3824819 - Fax: 84-56-3819107 .
Email:hdndtbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thhường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Phát triển bởi :Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)