Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
Cổng thông tin Điện tử Bình Định
Công báo Bình Định
Báo Đại biểu Nhân Dân
Dự thảo Online
Đời sống và Pháp luật
Công báo Chính phủ
- Cử tri xã Nhơn Hạnh đề nghị xem xét mở rộng quyền lợi của người có BHYT được khám, chữa bệnh ở tất cả các bệnh viện, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là "Trung tâm y tế" hay "bệnh viện".

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương và được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào đầu mỗi quý.

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy địnhđăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, các cơ sở KCB BHYT ban đầu tuyến huyện và tương đương bao gồm: Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Trung tâm y tế huyện có chức năng KCB; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa; Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực; Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành; Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo quy định nêu trên, người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến huyện, không phân biệt “Trung tâm y tế” hay “Bệnh viện”. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định từ ngày 01/01/2016 thực hiện thông tuyến KCB BHYT đối với cơ sở KCB tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh và từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến KCB BHYT nội trú tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.     


Theo Báo cáo UBND tỉnh  (Cập nhật ngày 19-12-2016)    Các tin liên quan:
  Cử tri huyện An Lão: (19-12-2016)
  Cử tri huyện Hoài Ân: (19-12-2016)
  Cử tri huyện Hoài Nhơn: (19-12-2016)
  Cử tri huyện Hoài Nhơn: (19-12-2016)
  Cử tri huyện Hoài Nhơn: (19-12-2016)
           THÔNG TIN CẦN BIẾT

Hướng dẫn Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Nghị quyết số 85/2014/QH13

Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14

Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB

 

Thông tin Kỳ họp Thứ 8 HĐND tỉnh

Nội dung và thời gian của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khoá XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thông tin Kỳ họp các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

1. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI,  nhiệm kỳ 2011-2016

2. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

3. Tổng kết tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI

4. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh Nhiệm kỳ 2011-2016

5. Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

6. Tổng kết công tác hoạt động của Ban Dân tộc HĐND dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

7. Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

8. Tổng kết công tác Nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Nhiệm kỳ 2016 - 2021

9. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Viện KSND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2011-2016
  • ĐC Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên TW Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH và ĐC Võ Vinh Quang Ủy viên BTV Tỉnh tỉnh, Phó Tịch HĐND tỉnh tặng bằng cho tập tập thể các Sở,  Ngành đã đóng góp xuất sắc cho hoạt độ
  • Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu  huyện Phù Mỹ Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
  • Các đại biểu thanh dự kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2116
  • Đ/c Võ Đình Thú Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban Khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
  • Thường trực và thư ký HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (2011-2016)
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Trang thông tin điện tử HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 104 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 84-56-3824819 - Fax: 84-56-3819107 .
Email:hdndtbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thhường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Phát triển bởi :Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)