Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
Cổng thông tin Điện tử Bình Định
Công báo Bình Định
Báo Đại biểu Nhân Dân
Dự thảo Online
Đời sống và Pháp luật
Công báo Chính phủ
Cử tri các xã Phước Hưng, Phước Nghĩa, Phước An, Phước Thành () kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 để xã có điều kiện tiếp tục đầu tư duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là tiêu chí 17, tiêu chí về môi trường.

Trả lời:

Đối với các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015 (28 xã): Trong năm 2016, Trung ương không cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng NTM mà giao cho địa phương thực hiện. Ngân sách tỉnh đã cấp năm 2016 bình quân 300 triệu đồng/xã cho 28 xã giai đoạn 2011 - 2015, tương đương mức hỗ trợ của Trung ương cho các xã không nằm trong kế hoạch hoàn thành xây dựng NTM năm 2016.

Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1600/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; trong đó tại điểm b, khoản 5, mục V quy định: Hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước cho các xã nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn. Như vậy từ năm 2017 đến 2020, Trung ương tiếp tục hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015 để đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.


theo Báo cáo UBND tỉnh  (Cập nhật ngày 18-12-2016)    Các tin liên quan:
  Cử tri xã Nhơn Lộc: (18-12-2016)
  Cử tri thị xã An Nhơn: (18-12-2016)
  Cử tri huyện An Lão: (19-06-2014)
  Cử tri huyện Hoài Ân: (19-06-2014)
  Cử tri huyện Hoài Ân: (19-06-2014)
           THÔNG TIN CẦN BIẾT

Hướng dẫn Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Nghị quyết số 85/2014/QH13

Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14

Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB

 

Thông tin Kỳ họp Thứ 8 HĐND tỉnh

Nội dung và thời gian của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khoá XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thông tin Kỳ họp các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

1. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI,  nhiệm kỳ 2011-2016

2. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

3. Tổng kết tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI

4. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh Nhiệm kỳ 2011-2016

5. Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

6. Tổng kết công tác hoạt động của Ban Dân tộc HĐND dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

7. Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

8. Tổng kết công tác Nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Nhiệm kỳ 2016 - 2021

9. Tổng kết tổ chức và hoạt động của Viện KSND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2011-2016
  • ĐC Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên TW Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH và ĐC Võ Vinh Quang Ủy viên BTV Tỉnh tỉnh, Phó Tịch HĐND tỉnh tặng bằng cho tập tập thể các Sở,  Ngành đã đóng góp xuất sắc cho hoạt độ
  • Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu  huyện Phù Mỹ Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
  • Các đại biểu thanh dự kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2116
  • Đ/c Võ Đình Thú Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban Khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
  • Thường trực và thư ký HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (2011-2016)
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Trang thông tin điện tử HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 104 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 84-56-3824819 - Fax: 84-56-3819107 .
Email:hdndtbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thhường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Phát triển bởi :Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)