Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bình Định
           Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
Cổng thông tin Điện tử Bình Định
Công báo Bình Định
Báo Đại biểu Nhân Dân
Dự thảo Online
Đời sống và Pháp luật
Công báo Chính phủ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HĐND Khóa: Đơn vị :
Tổng số Đại biểu : 60                                              Kết quả tìm kiếm : 60
A |  B |  C |  D |  Đ |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 
STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính
1
  Phạm Quang Ân
15-09-1982
Nam
2
  Trịnh Minh Bình
08-10-1970
Nam
3
  Trần Quốc Bình
29-08-1965
Nam
4
  Cao Văn Bình
09-04-1961
Nam
5
  Tạ Xuân Chánh
28-10-1964
Nam
6
  Nguyễn Hoành Cường
05-11-1965
Nam
7
  Đinh Đrin
29-09-1975
Nam
8
  Hồ Quốc Dũng
15-08-1966
Nam
9
  Hồ Sĩ Dũng
12-06-1965
Nam
10
  Nguyễn Văn Dũng
01-01-1965
Nam
11
  Lê Đình Giám
02-02-1963
Nam
12
  Nguyễn Giờ
01-01-1964
Nam
13
  Huỳnh Thị Ngọc Hà
22-05-1977
Nữ
14
  Đỗ Thị Diệu Hạnh
24-06-1978
Nữ
15
  Trần Kỳ Hậu
10-02-1968
Nam
16
  Nguyễn Minh Hiến
15-10-1967
Nam
17
  Vũ Thị Hồng Hoa
02-03-1971
Nữ
18
  Nguyễn Mạnh Hùng
17-04-1966
Nam
19
  Đào Văn Hùng
12-06-1962
Nam
20
  Lê Thị Thanh Hương
13-10-1972
Nữ
21
  Phạm Thị Thanh Hương
10-07-1965
Nữ
22
  Đinh Yang King
11-07-1961
Nam
23
  Võ Văn Lễ
20-02-1959
Nam
24
  Hoàng Phi Long
11-02-1962
Nam
25
  Võ Thăng Long
04-04-1960
Nam
26
  Sô Y Lũy
08-08-1970
Nam
27
  Đỗ Ngọc Mỹ
05-06-1963
Nam
28
  Nguyễn Thị Mỹ
09-07-1968
Nữ
29
  Phạm Văn Nam
15-01-1970
Nam
30
  Lê Hoàng Nghi
10-08-1965
Nam
31
  Mai Văn Ngọc
18-06-1961
Nam
32
  Văn Thị Kim Nhung
17-10-1972
Nữ
33
  Đoàn Văn Phi
24-12-1966
Nam
34
  Đỗ Đình Phương
06-01-1963
Nam
35
  Sô Minh Phương
02-05-1962
Nam
36
  Võ Vinh Quang
10-12-1958
Nam
37
  Trần Văn Quyết
30-01-1979
Nam
38
  Trần Văn Sang
02-05-1967
Nam
39
  Phạm Hồng Sơn
20-04-1964
Nam
40
  Trần Đức Thắng
25-12-1957
Nam
41
  Nguyễn Tuấn Thanh
03-09-1975
Nam
42
  Huỳnh Thị Anh Thảo
16-11-1982
Nữ
43
  Đặng Hồng Thọ
16-08-1963
Nam
44
  Trần Văn Thọ
26-09-1963
Nam
45
  Phạm Ngọc Thống
14-12-1978
Nam
46
  Võ Đình Thú
20-10-1960
Nam
47
  Nguyễn Thị Thu Thủy
07-08-1976
Nữ
48
  Lê Kim Toàn
05-05-1965
Nam
49
  Nguyễn Thanh Trà
12-07-1962
Nam
50
  Nguyễn Thị Tố Trân
18-01-1973
Nữ
51
  Phạm Ngọc Trình
04-08-1961
Nam
52
  Mai Việt Trung
02-06-1974
Nam
53
  Phạm Trương
06-06-1964
Nam
54
  Trần Văn  Trương
10-10-1965
Nam
55
  Đào Đức Tuấn
01-01-1964
Nam
56
  Nguyễn Thanh Tùng
15-06-1960
Nam
57
  Trần Ánh Tuyết
06-09-1966
Nữ
58
  Huỳnh Thúy Vân
30-09-1975
Nữ
59
  Trần Duy Vũ
16-02-1973
Nam
60
  Huỳnh Thanh Xuân
19-05-1966
Nam
           THÔNG TIN CẦN BIẾT
           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2011-2016
  • ĐC Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên TW Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH và ĐC Võ Vinh Quang Ủy viên BTV Tỉnh tỉnh, Phó Tịch HĐND tỉnh tặng bằng cho tập tập thể các Sở,  Ngành đã đóng góp xuất sắc cho hoạt độ
  • Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu  huyện Phù Mỹ Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
  • Các đại biểu thanh dự kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2116
  • Đ/c Võ Đình Thú Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban Khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
  • Thường trực và thư ký HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (2011-2016)
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Trang thông tin điện tử HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 104 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 84-56-3824819 - Fax: 84-56-3819107 .
Email:hdndtbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thhường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh
Phát triển bởi :Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)